Aplikacija ”PRIJAVI SMRAD” na raspolaganju Zrenjanincima

U saradnji sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i udruženjem "Građanski preokret" iz Zrenjanina, GIS udruženje Srbije je učestvovalo u izradi veb aplikacije za evidentiranje komunalnih problema na teritoriji grada Zrenjanina pod simboličnim nazivom “PRIJAVI SMRAD”, koju od 2. oktobra 2020. godine mogu da koriste stanovnici na teritoriji grada Zrenjanina.

Za unos elemenata na kartu, potrebno je izvršiti registraciju sa validnom e-mail adresom, a zatim sa navedene e-mail adrese aktivirati nalog za pristup interaktivnoj web mapi. U okviru aplikacije, koristeći zoom-in i zoom-out funkcije ili ugrađeni GPS prijemnik na telefonu, svako može da odabere lokaciju koju prijavljuje, opiše vrstu problema i da priloži fotografiju ili video zapis.

Aplikacija “PRIJAVI SMRAD”, je namenjena prijavljivanju, prikupljanju, prikazivanju i analizi sledećih komunalnih problema:
  - Neispravna voda
  - Zagađeni vazduh
  - Komunalna buka
  - Divlje deponije
  - Saobraćajni problemi
  - Napušteni objekti
  - Neprimereni grafiti
  - Ostali problemi

Posle izbora odgovarajuće ikonice za dodavanje pojedinačnog ”smrada”, otvoriće se odgovarajući ekran u okviru kojeg je potrebno napisati opis problema i dodati odgovarajuću fotografiju (ukoliko postoji) i na kraju za potvrdu informacije potrebno odabrati opciju ”Sačuvaj”. Za sve unete informacije o različitim ”smradovima”, klikom na odgovarajuću ikonicu može se izvršiti uvid u detaljnije podatke o kategoriji, mesnoj zajednici, adresi, fotografiji, datumu kreiranja i opisu problema i drugim podacima.

Cilj aplikacije je da nakon izvesnog vremena jasno pokaže učestalost i strukturu problema koje građani Zrenjanina prijavljuju i da li se, kako i koliko brzo prijavljeni problemi rešavaju.