Dan otvorenih podataka u Boru

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa GIS Udruženjem Srbije organizovali su događaj u okviru "Nedelje otvorenih podataka".
Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je na Tehničkom fakultetu u Boru održano predavanje u okviru "Nedelje otvorenih podataka". Predavanju, koje je uključivalo predstavljanje koncepta otvorenih podataka, primere dobre prakse, kao i osnovne elemente korišćenja ovih podataka u Open Source QGIS softverskom paketu, prisustvovali su studenti tehničkog fakulteta, učenici srednjih škola u Boru, kao i predstavnici Kancelarije za mlade iz Bora i Timočkog Omladinskog Centra iz Zaječara.

GIS udruženje Srbije na Tehničkom fakultetu u Boru za studente, đake srednjih škola i predstavnike Centra za mlade iz Bora i Zaječara (hvala dekanu fakulteta prof.dr Nadi Štrbac i prof.Saši Stojadinoviću), 1.aprila uspešno organizovalo događaj ”Dan otvorenih podataka u Boru” u okviru Nedelje otvorenih podataka projekta “Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) organizuju po drugi put Nedelju otvorenih podataka koja se ove godine održava u periodu od 1. do 7. aprila. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se pridruže događajima koji će se održati u 8 gradova Srbije i obuhvatiti ukupno 17 skupova. Cela Nedelja otvorenih podataka je deo inicijative Serbia Digital Week.

Na skupovima koji će se održati biće predstavljena nacionalna inicijativa za otvaranje podataka, govoriće se o zakonskim okvirima otvorenih podatka, kao i novim skupovima podataka koje su državne institucije objavile na novom, redizajniranom Nacionalnom portalu otvorenih podataka (data.gov.rs), a takođe će stručnjaci/kinje govoriti o međunarodnim trendovima u oblasti otvaranja podataka.

Događaji se realizuju u saradnji sa 21 partnerom: lokalnim institucijama, organizacijama civilnog društva, kompanijama i tehnološkim zajednicama. Neke od sesija biće posvećene otvorenim podacima lokalnih samouprava, gde će biti reči o tome kako gradovi i opštine otvaraju svoje javne podatke i kako to doprinosi unapređenju kvaliteta svakodnevnog života i rada ljudi, privatnih i javnih institucija. Svi programi tokom Nedelje otvorenih podataka su besplatni, a učesnici/e će imati priliku da nauče kako da koriste otvorene podatke za svoj biznis, analiziraju i vizualizuju podatke o zagađenju vazduha ili koriste satelitske podatke u svojim istraživanjima.

Nedelja otvorenih podataka održava se u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti” koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i UNDP, a podržavaju Svetska banka, Fond za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF) i Švedska agencija za međunarodnu saradnju (SIDA).