Obeležavanje svetskog GIS dana u Kragujevcu

Svake godine u toku meseca novembra GIS zajednica na međunarodnom nivou obeležava Dan Geografskih informacionih tehnologija (GIS) kao naučni okvir za prikupljanje, analizu i vizualizaciju geografskih podataka, koji nam pomažu da donesemo efikasnije odluke. GIS dan je u mnogobrojnim kompanijama, na fakultetima i školama i drugim organizacijama posvećen analizi, prikazivanju, podučavanju, širenju entuzijazma i inspiraciji drugih kako da koriste GIS u svom poslu, obrazuju studente i učenike ili izvrše mrežno okupljanje zajednice.

GIS dan se u Republici Srbiji obeležava od 2013.godine, pri čemu su nosioci uglavnom bile visokoškolske ustanove (Rudarsko-geološki, Građevinski i Geografski fakultet u Beogradu, Elektronski fakultet u Nišu i Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu).
U saradnji sa predstavnicima Grada Kragujevca i GIS udruženja Srbije, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je prihvatio organizaciju međunarodnog obeležavanja GIS dana 2019.godine u Kragujevcu.
S tim u vezi, pozivamo Vas da u sredu, 13.novembra 2019.godine sa početkom u 11 časova na Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu prisustvujete navedenom događaju.