Obeležen međunarodni GIS dan na fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu

GIS dan se u Republici Srbiji obeležava od 2013. godine, pri čemu su nosioci uglavnom bile visokoškolske ustanove (Rudarsko-geološki, Građevinski i Geografski fakultet u Beogradu, Elektronski fakultet u Nišu i Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu). Imajući u vidu da GIS dan nije održan 2018. godine, GIS udruženje Srbije se potrudilo da se to ove godine promeni.

U organizaciji Fakulteta inženjerskih nauka, Grada Kragujevca i GIS udruženja Srbije, na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu, 13. novembra je obeležen međunarodni GIS dan 2019. Na početku skupa prisutnima se obratio Dekan fakulteta, dr Dobrica Milovanović, koji je govorio o nastanku fakulteta, akreditovanim studijskim programima, porastu broja upisanih studenata i ostalim aktuelnim aktivnostima na fakultetu.

Docent Fakulteta inženjerskih nauka, dr Goran Bošković, posebno je naglasio da najveći broj upisanih studenata 2019/2020.godine na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, dolazi sa Fakulteta inženjerskih nauka (337). Osim toga, predstavio je sadržaj i strukturu predmeta Geografski informacioni sistemi i prikazao dva primera primene GIS-a u upravljanju otpadom.

Prvi se odnosio na metodologiju za određivanje optimalnih lokacija mesta prikupljanja otpada i broja kontejnera i optimizacije putanja kretanja komunalnih vozila korišćenjem GIS-a. Drugi primer koristi matematički model i softver za proračun troškova sakupljanja otpada u cilju utvrđivanja optimalne lokacije za regionalnu deponiju i identifikaciju divljih deponija na teritoriji Republike Srbije.

Zoran Đorović, direktor Biznis inovacionog centra, govorio je o značaju otvaranja podataka na nivou Grada Kragujevca i rezultatima projekta ”Podatke otvori, na mapi se stvori”, dok je Dejan Stojanović, načelnik Uprave za informatiku, upoznao prisutne sa projektom Data centra u Kragujevcu, koji će biti izgrađen u Kragujevcu na površini od 5.000 kvadratnih metara i čija vrednost iznosi 30 miliona evra.

GIS projekat ”Unapređenje i razvoj GIS-a” na nivou grada Kragujevca u okviru razvojnog programa EU PRO (UNOPS), predstavio je menadžer projekta, Dragan Jevtović, čiji je jedan od primarnih ciljeva rekonstrukcija postojećeg GIS-a i prelazak sa centralizovanog na decentralizovani sistem rada i dobijanje tzv. ”oblaka tačaka”, koji nastaje mobilnim mapiranjem i prikupljanjem prostornih podataka.

Predsednik GIS udruženja Srbije, Miodrag Bogunović, je upozorio na održivost završenih i tekućih GIS projekata, finansiranih sredstvima Evropske Unije (Exchange) i Ujedinjenih nacija (EU PRO UNOPS) i da u cilju buduće primene GIS-a svi predstavnici lokalnih samouprava u saradnji sa SKGO treba da rade na definisanju radnih mesta za GIS u Katalogu radnih mesta resornog Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Osim toga, predstavljene su postojeće aktivnosti GIS Udruženja Srbije i rezultati projekta ”Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru” (sigurnestaze.com), sa pozivom svim zainteresovanim gradovima i opštinama da realizuju isti projekat.

Predavanje o Smart city konceptu, njegovoj implementaciji i iskustvima, održala je menadžer poslovnog razvoja kompanije Super Map iz Pekinga, gđa Skye Lei.