Otvoreni podaci otvorene mogućnosti

Zašto otvoreni podaci? Otvoreni podaci su javni, mašinski čitljivi, slobodni za korišćenje bez ograničenja i ponovnu upotrebu, kao i deljenje s bilo kim. Državne institucije su jedan od najvećih proizvođača i korisnika podataka. Time što se njihovi podaci čine dostupnim u otvorenim formatima, države povećavaju nivo transparentnosti i odgovornosti, poboljšavaju odnos sa građanima i omogućavaju njihovo učešće u kreiranju i unapređenju postojećih javnih usluga, ali i stvaraju nove prilike za inovacije u privredi i biznis modele koji se zasnivaju na podacima.

Otvoreni podaci su globalno prepoznati kao ključan faktor za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja Ujednjenih Nacija, kao i za dostizanje transformativnog potencijala javnih politika, što je prepoznato u medjunarodnim inicijativama kao što je Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP).

Šta mi radimo? Platformu Otvoreni podaci - Otvorene mogućnosti sprovodi UNDP u partnerstvu sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, i sa finansijskom podrškom Svetske Banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF). Platforma podržava izgradnju ekosistema otvorenih podataka u Srbiji, koji omogućavaju poboljšanje javnih usluga za građane i doprinose ekonomskom rastu u zemlji.

Otvaranje podataka javnih institucija je strateška obaveza Vlade Republike Srbije, što je reflektovano kroz Strategiju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2015-2018. godine i Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016-2017. godinu. Projekat prati preporuke proizvedene kroz Ocenu spremnosti za otvaranje podataka, sprovedenu od strane Svetske Banke i UNDP: U širem kontekstu, projekat će doprineti efikasnijem sprovođenju Strategije reforme javne uprave i omogućiti Srbiji da brže i lakše dostigne najbolje prakse u Evropi i globalno u oblasti dobre uprave.

Projektni tim radi na otvaranju podataka državnih institucija, izgradnji znanja i veština državnih službenika za korišćenje podataka, stvaranju pravnog okvira, stimulisanju saradnje izmedju javnog, privatnog i civilnog sektora, podržavanju izgradnje zajednice za otvorene podatke, ohrabrivanju različitih aktera da koriste otvorene podatke, kao i poboljšavanju pismenosti vezane za razumevanje i korišćenje podataka u javnosti.