Završna konferencija projekta „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“

BOR – Povećanje bezbednosti dece u blizini obrazovnih ustanova na teritoriji grada i kvalitetnije i transparentnije pružanje javnih usluga građanima, osnovni je cilj projekta „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“, koji je realizovalo GIS udruženje Srbije, istaknuto je na završnoj konferenciji ovog projekta u hotelu Jezero na Borskom jezeru, na kojoj su predstavljeni rezultati šestomesečnog rada.

„Rezultati ovog projekta su da smo na portalu data.gov.rs uspeli da otvorimo podatke o broju saobraćajnih nezgoda na teritoriji grada Bora i svim gradovima i opštinama u Srbiji, što je ranije bilo otvoreno samo za Beograd. Urađena je stručna ekspertiza o bezbednosti dece u saobraćaju za svaku pojedinačnu školu i tu su evidentirani problemi, predlozi mera, hitnih intervencija i kada smo sve to ukrstili sa podacima prikupljenim na terenu o saobraćajnoj i komunalnoj infrastrukturi, kao što su: saobraćajni znaci, pešački prelazi, kružni tokovi dobili smo sigurne staze i putanje kretanja učenika, odnosno predlog kuda bi učenici trebalo da se kreću u osnosu na neke sadašnje putanje“, istakao je predsednik GIS udruženja Srbije Miodrag Bogunović.

Na osnovu pojedinačnih analiza za svaku školu urađen je digitalni model dostupan na internet portalu sigurnestaze.com, a koji će moći da se vidi i interenet stranicama obrazovnih ustanova i grada Bora. Da bi se broj stradale dece smanjio gradskoj upravi je predloženo da pojedina planska dokumenta izmeni.

„Što se rizika tiče tu smo evidentirali da su nebezbedni kružni tokovi, da pešački prelazi nisu obeleženi kako treba, da se jako puno vozila parkira na mestima na kojima to ne bi trebalo, da u zonama škole imamo brzine vozila veće nego što su dozvoljene i da fali jako puno saobraćajnih znakova i druge signalizacije, tako da bi predložili gradu Boru da na tome poradi. Osim grada Bora snimljena je situacija i u naseljenim mestima Zlotu, Brestovcu i Krivelju, tako da smo i tamo dali predlog mera i hitnih intervencija kako nešto treba da se promeni“, dodao je predsednik GIS udruženja Srbije Miodrag Bogunović.

Značaj ovog projekta je veliki, a kako je istakla član Gradskog veća za obrazovanje Tamara Paunović, lokalna samouprava će dobijene podatke i smernice iskoristiti da u saradnji sa obrazovnim ustanovama i Policijskom upravom poboljša bezbednost učenika gradskih i seoskih škola na teritoriji Bora.

Ovaj projekat GIS Udruženja Srbije podržan je u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.