Postanite član GIS udruženja Srbije

Član Udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Svi članovi Udruženja plaćaju članarinu najkasnije do 30.06. za tekuću godinu. Iznos članarine utvrđuje Skupština na predlog Upravnog odbora. Učenici, studenti i nezaposleni mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine na osnovu izjave koju podnose Upravnom odboru.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor Udruženja.

Pritiskom na dugme ispod možete preuzeti uplatnicu sa NBS IPS QR kodom za plaćanje članarine.

Hvala Vam što redovno uplaćujete članarinu

Prvomajska 54, Zrenjanin, RS

+381 64 81 16 520

info@serbiagis.com

 

Pratite nas na društvenim mrežama