Postani član

Član Udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. Svi članovi Udruženja plaćaju članarinu najkasnije do 30.06. za tekuću godinu. Iznos članarine utvrđuje Skupština na predlog Upravnog odbora. Učenici, studenti i nezaposleni mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine na osnovu izjave koju podnose Upravnom odboru.

Članstvo u Udruženju

Šta donodi članstvo u GIS udruženju Srbije

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor Udruženja.

PRISTUPNICA ZA FIZIČKA LICA

Lično ste zainteresovani za članstvo? Klikom na dugme ispod preuzmite pristupnicu za fizička lica i već danas postanite član GIS udruženja Srbije!

Preuzmi pristupnicu

PRISTUPNICA ZA PRAVNA LICA

Klikom na dugme ispod preuzmite pristupnicu za pravna lica i već danas vaša organizacija može postati član GIS udruženja Srbije!

Preuzmi pristupnicu

Uplatnica za članarinu

Klikom na dugme ispod možete preuzeti uplatnicu za godišnju članarinu za fizička lica. Uplatnica sadrži i NBS IPS QR kod za lakše plaćanje. Hvala vam što redovno uplaćujete članarinu!