Kreći se održivo - Bor na dva točka

U periodu od 2010. do 2020. godine, biciklistički saobraćaj doživeo je ekspanziju u svetu i u Srbiji. Broj biciklista porastao je u našoj zemlji za nekoliko desetina hiljada i prema zvaničnim procenama, samo u Novom Sadu zabeleženo je 20.000 novih biciklista od 2010. do 2018. godine.

U Izveštaju Agencije za bezbednost saobraćaja [1] za period od 2016. do 2020. god. se navodi da je u Boru povređeno 12 biciklista, dok je jedno lice smrtno stradalo. Najviše nastradalih biciklista je među licima starosti 31-45 godina. Dok je najviše biciklista stradalo u aprilu i julu.  

U periodu od 2018. do 2020. godine u saobraćajnim nezgodama sa učešćem biciklista najčešće je odabrana grupa tipova nezgode sa najmanje dva vozila – skretanje ili prelazak. Dok je u istom periodu najčešća grupa uticajnih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda sa nastradalim biciklistima „Vozač – nepromišljene radnje“.

Kako bi se bolje ispitala i prikazala međusobna povezanost svih elemenata i faktora biciklističkog saobraćaja i sigurnosti biciklista, ka oi uvek, korišćen je GIS!

Cilj projekta je unapredjenje bezbednosti saobraćaja, zivotne sredine i pristupačnosti saobraćajne infrastrukture za sve učesnike u saobraćaju sa posebnim akcentom na bicikliste na teritoriji grada Bora, kroz kreiranje inovativne GIS platforme www.bicibor.rs.

Mobilna i web GIS aplikacija “Bici Bor” omogućuje pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju poboljšanja saobraćajne infrastrukture za bicikliste na teritoriji grada Bora.

Zahvaljujući GIS-u (geografski informacioni sistemi) razvijena je savremena metodologija obrade podataka na osnovu kojih su izvršene analize svih prikupljenih prostornih i atributativnih setova podataka, konverzija tih podataka u formate neophodne za web i mobilni prikaz, dizajniranje, kao i izradu web interaktivnih karata.

U sprezi informacionih tehnologija i otvorenih podataka vidi se razvoj pametnih gradova koji imaju za cilj da kroz korišćenje informacionih i drugih pametnih tehnologija olakšavaju život građana u nekoj lokalnoj zajednici.

Ivica Milojević

Upoznajte autora

Iskusni analitičar geografskih informacionih sistema sa dokazanim iskustvom u rudarskoj i metalurškoj industriji, turizmu i šumarstvu. Vešt u sistemu globalnog pozicioniranja (GPS), svesti o životnoj sredini, mapiranju podataka, ekologiji i geografskim informacionim sistemima (GIS). Master Informatike koji je između ostalog i vlasnik portala qgis.rs, online platforme za obuke za QGIS. Ivica je i član upravnog odbora GIS udruženja Srbije.