You are currently viewing Održan 10. sastanak SKGO Mreže za GIS – Kako GIS može pomoći u uspostavljanju pametnog grada u saradnji sa GIS udruženjem Srbije

Održan 10. sastanak SKGO Mreže za GIS – Kako GIS može pomoći u uspostavljanju pametnog grada u saradnji sa GIS udruženjem Srbije

U četvrtak, 1. juna 2023. godine u Beogradu je, u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), održan deseti sastanak Mreže za geografski informacioni sistem (GIS). Ovo je jedna od najstarijih mreža stručnjaka osnovanih u SKGO. U martu 2009. godine u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ predstavnici iz 25 gradova i opština prvi put su se okupili u prostorijama SKGO kao „Mreža gradova i opština za podršku lokalnom GIS-u“. Predstavnici gradova i opština razgovarali su tada o mogućnostima unapređenja saradnje i razmena podataka sa Republičkim geodetskim zavodom i drugim institucijama. Od tada, održano je još 8 sastanaka Mreže. Sastanci mreža zapamćeni su po konstruktivnim i otvorenim dijalozima, kvalitetnim prezentacijama i odličnim analizama.

Tema desetog sastanka Mreže za GIS bila je „Lokalni GIS kao osnova za uspostavljanje pametnih gradova“.  O ovoj temi govorila je dr Tijana Tomić sa Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Postulati GIS-a i pametnog grada praktično su isti, u osnovi su podaci koje treba prikupiti i analizirati. Pametno upravljanje gradovima koliko sutra biće jedini način upravljanja gradovima jer je to ono što nam tehnologije omogućavaju. U diskusiji je konstatovano da se u određenom broju JLS već radi na uspostavljanju smart rešenja (Kragujevac, npr) i da GIS zaista predstavlja odličan osnov za dalji razvoj pametne uprave. Konstatovano je i da GIS mreža predstavlja prirodno okruženje za dalju diskusiju o razvoju pametnih gradova u Srbiji.

U nastavku sastanka bilo je reči o stanju lokalnih GIS-ova u Srbiji. Saradnik SKGO iz Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, dr Nikola Krunić, analizirao je stanje lokalnih GIS-ova na osnovu podataka koje je prikupila SKGO u decembru 2022. godine. Analiza je pokazala da je brojnost lokalnih sistema ponovo na nivou iz 2017. godine, da dominiraju stranice koje su u funkciji podrške radu inspekcijskih i poreskih službi, kao i komunalnih preduzeća, a da je zastupljenost planskih dokumenata na niskom nivou.  Krunić je istakao važnost i sav potencijal koji nudi izrada planskog dokumenta u GIS okruženju i pozvao sve JLS da od izrađivača zahtevaju da se planovi rade na taj način.

Dejan Vujić iz Gradske uprave Šabac govorio je o značaju i ulozi lokalnih GIS-ova, oslanjajući se pri tom na iskustva grada Šapca. U svojoj prezentaciji posebno je istakao značaj standardizacije lokalnih geoprostornih podataka. Ogromna količina podataka nastaje na lokalnom nivou i potrebno je da se oni standardizuju. GIS Udruženje Srbije, kao stručno udruženje za podršku GIS-u, ima plan da ponudi standarde za setove lokalnih podataka.

GIS Udruženje je pomoglo realizaciju desetog jubilarnog sastanka Mreže za GIS i najavljen je nastavak ove saradnje i u narednom periodu.

Sastanak Mreže za GIS je održan kao aktivnost u okviru Projekta “Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu” koji podržava Vlada Švajcarske.

Leave a Reply