You are currently viewing Održana GIS prezentacija učenicima 6.razreda Osnovne škole ”Servo Mihalj” u Zrenjaninu

Održana GIS prezentacija učenicima 6.razreda Osnovne škole ”Servo Mihalj” u Zrenjaninu

Jedna od važnijih aktivnosti GIS udruženja Srbije u toku 2024.godine se odnosi na
promovisanje Geografskog informacionog sistema kroz održavanje različitih prezentacija i
obuka u lokalnim samoupravama, institucijama i ustanovama. Prilikom obeležavanja
međunarodnog GIS dana u Srbiji 15.novembra 2023.godine u Rektoratu Univerziteta u
Novom Sadu javila se inicijativa za uvođenje i primenu pojedinih oblasti GIS-a u nastavi
predmeta ili sekcije za Geografiju u osnovnim i srednjim školama.
Posle uspostavljenog kontakta i održanog sastanka sa zamenikom direktora Osnovne
škole ”Servo Mihalj” iz Zrenjanina i zahvaljujući angažovanju nastavnice geografije
Jadranke Grujić, zamenik predsednika GIS udruženja Srbije, Miodrag Bogunović održao je
učenicima 6.razreda prezentaciju pod nazivom ”Oblasti primene Geografskog
informacionog sistema (GIS-a)”. Prezentacija je okupila oko 30-tak učenika dva 6.razreda
OŠ ”Servo Mihalj”, koji su se u okviru predmeta Geografija za 5. i 6. razred već upoznali
sa osnovnim pojmovima o geografskoj karti, kartografskim mrežama i projekcijama,
predstavljanju reljefa na karti i dr. tako da su sa velikim interesovanjem pratili prezentaciju,
a na kraju postavili i nekoliko zanimljivih pitanja.
Imajući u vidu da u svakodnevnom životu postoji sve veća potreba za aktivnim
korišćenjem digitalnih mapa od strane učenika osnovnih i srednjih škola, GIS udruženje
Srbije će u narednom periodu nastaviti sa promocijom i održavanjem GIS prezentacija i u
drugimgradovima i opštinama u Srbijim, gde za to bude postojalo interesovanje.