Članovi upravnog odbora GIS udruženja Srbije prisustvovali konferenciji o pametnim gradovima u Kragujevcu

Cilj ovog događaja je bio da se predstave rešenja koja gradove čine "pametnijim" kada su u pitanju infrastruktura, komunalne usluge i životna sredina, uključujući teme kao što su dostupnost pametnih rešenja, regulatorni okvir, finansiranje i inovativne javne nabavke.

Continue ReadingČlanovi upravnog odbora GIS udruženja Srbije prisustvovali konferenciji o pametnim gradovima u Kragujevcu

Održana GIS prezentacija učenicima 6.razreda Osnovne škole ”Servo Mihalj” u Zrenjaninu

Posle uspostavljenog kontakta i održanog sastanka sa zamenikom direktora Osnovne škole ”Servo Mihalj” iz Zrenjanina i zahvaljujući angažovanju nastavnice geografije Jadranke Grujić, zamenik predsednika GIS udruženja Srbije, Miodrag Bogunović održao je učenicima 6.razreda prezentaciju pod nazivom ”Oblasti primene Geografskog informacionog sistema (GIS-a)”.

Continue ReadingOdržana GIS prezentacija učenicima 6.razreda Osnovne škole ”Servo Mihalj” u Zrenjaninu